Het laatste nieuws over onze projecten

Blijf op de hoogte van Giraf Results

Applicatie voor meldingen

In 2016 heeft Giraf Results een meldingen-applicatie ontwikkeld die toezichthouders van gemeente Arnhem ondersteunt bij de monitoring van de dienstverlening die 2Switch voor de gemeente verzorgt. Gemeente Arnhem en 2Switch hebben de applicatie in gebruik genomen en zijn enthousiast over de resultaten die ermee worden behaald.

EPS-verwijdering in Nederland

In het laatste kwartaal van 2016 voert Giraf Results in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een onderzoek uit naar de verwijdering van geexpandeerd polystyreen (EPS) in Nederland. Er wordt een inventarisatie gemaakt van de huidige situatie waarbij het belangrijk is de hoeveelheden in kaart te brengen. Daarnaast wordt gekeken naar de verwerking van EPS in de toekomst.

Herinrichting milieustraat Haps

Voor Land van Cuijk en Boekel ondersteunt Giraf Results in het laatste kwartaal van 2016 en het eerste kwartaal van 2017 de Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) bij de herinrichting van milieustraat Haps.

Groene energie en Afvalmanagement in Belarus

In samenwerking met Ecorys heeft Giraf Results in 2016 in het kader van een regionaal ontwikkelingsprogramma de oplevering van een tiental projecten op het gebied van groene energie en afvalmanagement in Wit-Rusland verzorgd. Dit  gebeurde in opdracht van de Europese Commissie.

Projectmanagement; aanbesteding; Utrecht
projectidentificatie; haalbaarheidsonderzoek; Utrecht

Milieustraten in Nijmegen en omgeving

In opdracht van Dar NV verzorgt Giraf Results het projectmanagement voor de vernieuwing van de brenginfrastructuur voor grof huishoudelijk afval in de regio Nijmegen. In 2013 is milieustraat Bijsterhuizen gerealiseerd in gemeente Wijchen. In 2014 is de milieustraat aan de Kanaalstraat in Nijmegen volledig vernieuwd. Tenslotte zijn in juli 2015 op basis van overeengekomen publiek-private samenwerkingen milieustraten geopend bij private bedrijven in Millingen aan de Rijn en Groesbeek.

Vernieuwing afspraken 2Switch

In 2015 heeft Giraf Results in opdracht van gemeente Arnhem de lopende contractuele afspraken tussen de gemeente en 2Switch vernieuwd. De afspraken hebben onder andere betrekking op de op de begeleiding van arbeidsreïntegratie en op de huis-aan-huisinzameling van textiel, herbruikbare huisraad en wit- en bruingoed. In 2016 wordt de samenwerking tussen gemeente en 2Switch gevolgd aan de hand van kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s).

Projectmanagementbureau; business case; Utrecht

Verbetering terreinvoorzieningen

In opdracht van Dar NV verzorgt Giraf Results het projectmanagement voor de verbetering van de terreinvoorzieningen. In 2014 zijn de voorzieningen voor de winterdienst vernieuwd. Het gaat hierbij om de renovatie van het dak en de realisatie van een zoutmenginstallatie met vulpunten. In 2015 is de wasinstallatie voor inzamel- en veegwagens gerenoveerd en is de fietsenstalling uitgebreid. In de periode 2015/2016 wordt de terreinlogistiek geoptimaliseerd, waarbij een drietal nieuwe in- en uitritten worden aangelegd, voorzien van geautomatiseerde toegangsregistratie. Verder is in 2016 voorzien dat een bestaande hal op het terrein zal worden ingericht als facilitair servicecentrum. 

Bio-energiecentrale in Almelo

Vanaf 2011 begeleidt Giraf Results Green Bio Power BV bij de voorbereiding van de realisatie van een bio-energiecentrale op het XL Business Park Twente in Almelo. In de tweede helft van 2016 krijgen de voorbereidingen een nieuwe impuls die het mogelijk gaat maken om in 2017 met de realisatie te beginnen.