Het laatste nieuws over onze projecten

Blijf op de hoogte van Giraf Results

Voorbereiding en realisatie afvalaanbiedstation 7Poort in Zevenaar

Reinigingsdienst De Liemers (RDL) verzorgt de afvalinzameling in de gemeentes Montferland en Zevenaar. Het afvalaanbiedstation in Zevenaar is verouderd. Onder begeleiding van Giraf Results bouwt RDL in 2022 op bedrijventerrein 7Poort een geheel nieuw ruim afvalaanbiedstation gebouwd met moderne toegangsregistratie.

Omgekeerd inzamelen hoogbouw Amersfoort

Gemeente Amersfoort brengt in de periode 2022-2024 de voorzieningen aan voor het gescheiden inzamelen van plastic verpakkingen, oud papier en GFT-afval bij alle hoogbouw-woningen in de stad. In totaal worden ruim 250 ondergrondse containers en bijna 500 bovengrondse voorzieningen geplaatst. Giraf Results verzorgt het projectmanagement voor dit project.

BASSTA – Betere afvalscheiding in de stad; een gedrag- en ontwerpstudie (2021-2023)

In de periode maart 2021 - februari 2023 werkt Giraf Results met een consortium aan het onderzoeksproject BASSTA van Hogeschool van Amsterdam. Consortiumpartners zijn de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Almere en Alphen a/d Rijn en Rijkswaterstaat, NVRD, ROVA, Milieu Centraal en De Afvalspiegel. Onderzocht wordt hoe het afvalscheidingsgedrag van huishoudens verbeterd kan worden, rekening houdend met verschillende doelgroepen en woonsituaties.

Modernisering afvalinzameling

Sinds 2017 ondersteunt Giraf Results gemeentes, waaronder de gemeentes Zaanstad, Hendrik-Ido-Ambacht en Westerwolde, bij de ontwikkeling van plannen voor modernisering van de afvalinzameling. Hierbij maakt Giraf Results mede gebruik van de NVRD-Rekentool, die Giraf Results in 2018 samen met Innovaders heeft ontwikkeld. 

EPS-verwijdering in Nederland

In de periode 2016 - 2018 heeft Giraf Results in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Waterstaat een tweetal onderzoeken uitgevoerd naar de verwijdering van geëxpandeerd polystyreen (EPS) in Nederland. Er is een inschatting gemaakt van de hoeveelheden EPS die op de markt gebracht worden en er is onderzocht hoe het EPS in de afvalfase wordt verwerkt. Daarnaast zijn in de diverse EPS-stromen metingen verricht naar de gehaltes van de vlamvertrager HBCDD, die sinds 2016 onder de Europese POP-regelgeving valt.

 

Bekijk de rapporten over:

1. Rapportage hoeveelheden

2. Rapportage HBCDD-concentraties

Herinrichting milieustraat Haps

Voor Land van Cuijk en Boekel ondersteunt Giraf Results in het laatste kwartaal van 2016 en het eerste kwartaal van 2017 de Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) bij de herinrichting van milieustraat Haps.

Groene energie en afvalmanagement in Belarus

In samenwerking met Ecorys heeft Giraf Results in 2016 in het kader van een regionaal ontwikkelingsprogramma de oplevering van een tiental projecten op het gebied van groene energie en afvalmanagement in Wit-Rusland verzorgd. Dit  gebeurde in opdracht van de Europese Commissie.

Milieustraten in Nijmegen en omgeving

In opdracht van Dar NV verzorgt Giraf Results het projectmanagement voor de vernieuwing van de brenginfrastructuur voor grof huishoudelijk afval in de regio Nijmegen. In 2013 is milieustraat Bijsterhuizen gerealiseerd in gemeente Wijchen. In 2014 is de milieustraat aan de Kanaalstraat in Nijmegen volledig vernieuwd. Tenslotte zijn in juli 2015 op basis van overeengekomen publiek-private samenwerkingen milieustraten geopend bij private bedrijven in Millingen aan de Rijn en Groesbeek.

Vernieuwing afspraken 2Switch

In 2015 heeft Giraf Results in opdracht van gemeente Arnhem de lopende contractuele afspraken tussen de gemeente en 2Switch vernieuwd. De afspraken hebben onder andere betrekking op de begeleiding van arbeidsreïntegratie en op de huis-aan-huisinzameling van textiel, herbruikbare huisraad en wit- en bruingoed. In 2016 wordt de samenwerking tussen gemeente en 2Switch gevolgd aan de hand van kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s).

Verbetering terreinvoorzieningen

In opdracht van Dar NV verzorgt Giraf Results het projectmanagement voor de verbetering van de terreinvoorzieningen. In 2014 zijn de voorzieningen voor de winterdienst vernieuwd. Het gaat hierbij om de renovatie van het dak en de realisatie van een zoutmenginstallatie met vulpunten. In 2015 is de wasinstallatie voor inzamel- en veegwagens gerenoveerd en is de fietsenstalling uitgebreid. In de periode 2015/2016 wordt de terreinlogistiek geoptimaliseerd, waarbij een drietal nieuwe in- en uitritten worden aangelegd, voorzien van geautomatiseerde toegangsregistratie. Verder is in 2016 voorzien dat een bestaande hal op het terrein zal worden ingericht als facilitair servicecentrum. 

Bio-energiecentrale in Almelo

Vanaf 2011 begeleidt Giraf Results Green Bio Power BV bij de voorbereiding van de realisatie van een bio-energiecentrale op het XL Business Park Twente in Almelo. In de tweede helft van 2016 krijgen de voorbereidingen een nieuwe impuls die het mogelijk gaat maken om in 2017 met de realisatie te beginnen.